Het thema Oorsprong wordt vanuit veel vakgebieden bestudeerd.

Onderzoekers die vanuit de bijbelse gegevens van Schepping en Zondvloed werken hebben hun standpunt op een conferentie "Spitten in de Akker", 26-10-2002, naar voren gebracht. 
De conferentie werd georganiseerd door de werkgroep 'Kom en Zie'.

Een reader met de referaten en reacties is hier te lezen.